Kategorie:Boty / Programy  | Fora / Portale  | Gadżety  | Konta Premium  | Konta Shell  | Poradniki  | Social Media  | Webmastering

Regulamin


§ 1. Sposób składania zamówienia

 1. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zawsze dostępnym pod adresem: http://sklep.uploaduj.com/regulamin, a także dokładnym opisem kupowanego produktu.
 2. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest wybranie produktu za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, wypełnienie kolejnych etapów zamówienia poprawnymi danymi, a następnie dokonanie płatności poprzez system DotPay.pl.

§ 2. Metody płatności i warunki otrzymania zamówienia

 1. Zamówienie zostaje przyjęte przez system w momencie otrzymania przez sklep potwierdzenia od systemu DotPay.pl o dokonaniu płatności przez Klienta.
 2. Płatności obsługiwane są przez system DotPay.pl, który umożliwia płatności poprzez PayPal, karty kredytowe oraz e-przelewy.
 3. W większości przypadków zakupiony produkt po dokonaniu płatności zostaje automatycznie wysłany drogą emailową na adres email konta, z którego dokonywano wpłaty.
 4. W przypadku zamówienia produktu, który nie jest dostarczany na adres email automatycznie oraz nie wymaga dalszego kontaktu z nami, czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych (za wyjątkiem przypadków, gdzie w opisie zamawianego produktu podano inny termin).
 5. W przypadku zamówienia produktu, który nie jest dostarczany na adres email automatycznie, ale wymaga kontaktu z nami, czas realizacji zamówienia ustalony jest w na stronie opisu produktu, a samo przyjęcie zamówienia liczone jest od momentu wysłania nam unikatowego numeru transakcji otrzymanego drogą emailową od systemu DotPay.pl.

§ 3. Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku zamówienia produktu, który dostarczany jest automatycznie na adres email po dokonaniu płatności, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku zamówienia produktu, którego nie otrzymuje się automatycznie na adres email i jego odebranie nie wymaga kontaktu z nami, można odstąpić od umowy tylko w przypadku, jeżeli jeszcze sklep z umowy się nie wywiązał (np. w przypadku zakupienia konta premium na ShareBay.net – można odstąpić od umowy do momentu, w którym go nie przydzieliliśmy).
 3. W przypadku zamówienia produktu, którego otrzymanie wymaga kontaktu z nami, można odstąpić od umowy bezpośrednio przy pierwszym kontakcie z nami na otrzymane dane kontaktowe, które po dokonaniu płatności przyjdą na adres email Klienta automatycznie.

§ 4. Zasady korzystania z produktów

 1. Produkty oferowane przez sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w sklepie wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać ich osobom trzecim.

§ 5. Reklamacje

 1. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez sklep potwierdzenia zamówienia od systemu DotPay.pl dokonanego przez klienta lub (jeżeli otrzymanie produktu wymaga kontaktu z nami) moment przesłania do nas unikatowego numeru zamówienia przez Klienta na dane kontaktowe, które dotrą na adres email Klienta w momencie dokonania płatności.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 3. Klient nie może zgłaszać reklamacji, jeśli sam nie wywiąże się z warunków umowy sprzedaży (np. nie poda poprawnych danych, nie potwierdzi zamówienia itp.).
 4. Klient może zgłosić reklamacje na adres sklep@uploaduj.com w przypadku, gdy:
 1. Sklep nie wywiąże się z terminu realizacji zamówienia (każdy z zamówionych produktów ma określony termin realizacji -  jeżeli nie jest podane, wynosi on 2 dni robocze).
 2. Zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub jest niezgodny z opisem.

§ 6. Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (DZ.U. nr 133, poz.833).
 2. Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (awarie, konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, itp.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
 3. W razie wszelkich pytań i niejasności należy kontaktować się z nami pod adresem email: sklep@uploaduj.com
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7 marca 2013 roku.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.